สนับสนุน "ตู้ตรวจความดันบวก" ให้กับโรงพยาบาลใน จ.เชียงใหม่ และ จ.ลำพูน

ปี พ.ศ. 2564 – 2565 บริษัท วีระพานิช เชียงใหม่ จำกัด สนับสนุน “ตู้ตรวจความดันบวก” รวมทั้งสิ้น 6 ตู้ ให้กับโรงพยาบาล แมคคอร์มิค จ.เชียงใหม่, โรงพยาบาลนครพิงค์ จ.เชียงใหม่, โรงพยาบาลสันทราย จ.เชียงใหม่, สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จ.เชียงใหม่, โรงพยาบาลใกล้หมอ จ.ลำพูน เนื่องด้วยการเพิ่มจำนวนของผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ที่มากขึ้น ในแต่ละวันของเชียงใหม่และลำพูน  ตู้ความดันบวกนี้จะช่วยอำนวยความสะดวกกักกัน และป้องกันเชื้อโควิด – 19 กับทีมงานแพทย์ ผู้เสียสละในการตรวจหาเชื้อกับผู้ป่วย ทีมงานวีระพานิชขอเป็นกำลังใจให้กับบุคลากรทางแพทย์ที่เกี่ยวข้องทุก ๆ ท่าน และขอให้ชาวเชียงใหม่และลำพูนสุขภาพแข็งแรง ผ่านพ้นวิกฤตโควิดไปด้วยกัน