นโยบายการรับเปลี่ยนหรือคืนสินค้า

(เมื่อสั่งซื้อสินค้าที่หน้าร้าน, ไม่รวมถึง Shopee Mall)

  1. สินค้าที่จะมาเปลี่ยน/คืน* จะต้องอยู่ในสภาพพร้อมขายทั้งตัวสินค้า และหีบบรรจุภัณฑ์
  2. นำเอกสารที่แสดงว่าซื้อสินค้าจากทางร้าน เช่น ใบกำกับภาษีอย่างย่อ/อย่างเต็ม หรือใบส่งของมาแสดงด้วย
  3. รับเปลี่ยน/คืนสินค้าภายใน 15 วัน จากวันที่ซื้อ, การคืน จะคืนให้เป็นคูปองเงินสดซึ่งสามารถนำมาซื้อสินค้าที่ร้านในระยะเวลาและตามมูลค่าที่ระบุในคูปอง
*ยกเว้นสินค้าสั่งผลิต, ชั่ง/วัด/ตัด หรือแบ่งขาย และสินค้าเซรามิค ไม่รับเปลี่ยนหรือคืน