แจกน้ำดื่มและขนมงาน Bike for Mom

กิจกรรม Bike for Mom ที่จัดขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 16 สิงหาคม 2558 ที่ผ่านมา ทางทีมงาน วีระพานิช ได้เข้าร่วมกิจกรรม แจกน้ำดื่มและขนม ให้กับนักปั่นจักรยานผู้เข้าร่วมงานทุกท่าน บรรยากาศเต็มไปด้วยความสุข สนุกสนาน และปลื้มใจเป็นอย่างมากที่ประชาชนทุกคนออกมาแสดงความรักแม่ของแผ่นดินกันนับหมื่นคน