ต้อนรับและให้ความรู้ นศ. คณะสถาปัตยฯ มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ใน จ.เชียงใหม่

บริษัท วีระพานิช เชียงใหม่ จำกัด ได้ให้การต้อนรับและให้ความรู้เกี่ยวกับแนวโน้มการใช้วัสดุก่อสร้างและนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่เกี่ยวกับข้องกับการออกแบบของสถาปนิกแก่นักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยแม่โจ้