สนับสนุนสีทาอาคารเรียนให้แก่โรงเรียนใน จ.เชียงใหม่

วีระพานิช สนับสนุนสีทาอาคารเรียน ให้แก่ โรงเรียนศรีเนห์รู บ้านขุนช้างเคี่ยน จ.เชียงใหม่ และ โรงเรียนบ้านโปง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
“เพราะโรงเรียนที่น่าอยู่ จะเสริมสร้างการเรียนรู้ที่ดีมากยิ่งขึ้น” จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์และมีสถานศึกษาสวยงามเพื่อสร้างการเรียนรู้ที่ดีในทุกวัน