วิธีตรวจสอบน้ำรั่วภายในบ้าน

เคยสงสัยหรือไม่ว่า… ในบางช่วงเวลา เราไม่ค่อยได้อยู่บ้าน ไม่ได้ใช้น้ำประปาเลย แต่ทำไม “ค่าน้ำประปา” ยังคงไม่ลดลงเท่าใดนัก นั่นอาจเป็นเพราะภายในบ้านของเรามี “จุดน้ำรั่ว” นั่นเอง ต่อไปนี้เป็นวิธีตรวจสอบน้ำรั่วภายในบ้านอย่างง่าย ๆ 
  1. ปิดก๊อกน้ำทุกตัวภายในบ้านและหยุดการใช้น้ำ
  2. สังเกตที่มาตรวัดน้ำ ใช้เวลาตรวจสอบอย่างน้อย 5 ชั่วโมง มาตรต้องหยุดนิ่ง เมื่อไม่มีการใช้น้ำ หากมาตรยังหมุนอยู่ แสดงว่ามีจุดรั่วไหล ท่อแตกรั่วภายในบ้าน หรืออุปกรณ์สุขภัณฑ์ชำรุด
  3. ตรวจสอบสุขภัณฑ์และระบบประปาภายในบ้านว่ามีจุดใดรั่วไหลหรือชำรุดหรือไม่
  4. ซ่อมแซมจุดรั่วไหลโดยด่วน
หากบ้านใดใช้ปั๊มน้ำ ให้ฟังเสียงการทำงานของปั๊ม ถ้ามีเสียงแสดงว่ามีจุดรั่วไหล