สำหรับให้บริการผู้รับเหมา เจ้าของโครงการต่างๆ เช่น บ้าน จัดสรรโรงงาน อาคารสูง ฯลฯ ทีมงานพร้อมให้บริการอย่างมือ อาชีพ และติดตามลูกค้าอย่าง ต่อเนื่องเพื่อประเมินผลความพึง พอใจของลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ และพยายามปรับปรุงการ บริการเพื่อสนองความต้องการ ของลูกค้าให้ดียิ่งขึ้น

สำหรับให้บริการผู้รับเหมา เจ้าของโครงการต่างๆ เช่น บ้าน จัดสรรโรงงาน อาคารสูง ฯลฯ ทีมงานพร้อมให้บริการอย่างมือ อาชีพ และติดตามลูกค้าอย่าง ต่อเนื่องเพื่อประเมินผลความพึง พอใจของลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ และพยายามปรับปรุงการ บริการเพื่อสนองความต้องการ ของลูกค้าให้ดียิ่งขึ้น